អំពីក្រុមហ៊ុន

សាវតាក្រុមហ៊ុន

   ដើមឡើយ ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប គឺជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយដែលផ្អែកលើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកជំនួញម្នាក់មកពីគ្រួសារក្រីក្រនៅតាមជនបទគឺ លោកឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី។ ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨៩ ហើយបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៣។ ក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបានទទួលនូវការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញនៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានដើមទុនដំបូងត្រឹមតែ១.០០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

   បច្ចុប្បន្ន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនកសិ - ឧស្សាហកម្មធំបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំង 5 នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ភាពជោគជ័យរបស់ MRG គឺបានមកពីការប្រើឧបករណ៍ទំនើបការកត់ត្រាទុកត្រឹមត្រូវភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និយោជិកជាង១០.០០០នាក់ ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌សាជីវកម្ម។

   ក្រោមរូបភាពនៃការប្រកួតប្រជែង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសក្តានុពលក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប បានទទួលនូវផលិតផលជាច្រើន និងពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងការបង្កើតសាខាមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជា:

ទី 1: ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប គឺជាការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅអគារលេខ ១៥២ស មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខ័ណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។
ទី 2: ក្រុមហ៊ុន សំណង់ក្មេងវត្ត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៦
ទី 3: ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី វិនិយោគដំណាំដូងប្រេងកម្ពុជា (MRICOP) បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦
ទី 4: ក្រុមហ៊ុន កំពង់ផែ ឧកញ៉ា ម៉ុង ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣
ទី 5: ក្រុមហ៊ុន ម៉ាល់ធីកូ អិមអេស (កម្ពុជា) បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨
ទី 6: ក្រុមហ៊ុន អិមភីក អេស៊ីអិមស៊ី (កម្ពុជា) បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០
ទី 7: ក្រុមហ៊ុន អិមអធី រ៉ាប់ប៊ឺរ ផ្លានថេសិន បានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០
ទី 8: ក្រុមហ៊ុន ឃីងឌឹមហ្រ្វ៊ូត អ៊ីនធើណេសិនណល