អំពីក្រុមហ៊ុន

សាវតាក្រុមហ៊ុន

   ដើមឡើយ ម៉ុងឫទ្ធីគ្រុប គឺជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយដែលផ្អែកលើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកជំនួញម្នាក់មកពីគ្រួសារក្រីក្រនៅតាមជនបទគឺ លោកឧកញ៉ា ម៉ុងឫទ្ធី។ ក្រុមហ៊ុនម៉ុងឫទ្ធីគ្រុបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 1989 ហើយបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1993 ។ ក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបានទទួលនូវការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញនៅថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2000 ដោយមានដើមទុនដំបូងត្រឹមតែ 1.000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

   បច្ចុប្បន្ន MRG ជាក្រុមហ៊ុនកសិ - ឧស្សាហកម្មធំបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំង 5 នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ភាពជោគជ័យរបស់ MRG គឺបានមកពីការប្រើឧបករណ៍ទំនើបការកត់ត្រាទុកត្រឹមត្រូវភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និយោជិកជាង 10,000 នាក់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌សាជីវកម្ម។

   ក្រោមរូបភាពនៃការប្រកួតប្រជែងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសក្តានុពលក្រុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធីគ្រុប បានទទួលនូវផលិតផលជាច្រើននិងពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងការបង្កើតសាខាមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជា:

ទី 1: ក្រុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធី គ្រុប គឺជាការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅអគារលេខ 152S មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខ័ណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។
ទី 2: ក្រុមហ៊ុនសំណង់ក្មេងវត្ត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1996
ទី 3: ក្រុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធី វិនិយោគដំណាំដូងប្រេងកម្ពុជា (MRICOP) បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 9 ខែមករា ឆ្នាំ 1996
ទី 4: ក្រុមហ៊ុន កំពង់ផែឧកញ៉ាម៉ុង ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2003
ទី 5: ក្រុមហ៊ុន ម៉ាល់ធីកូ អិមអេស(កម្ពុជា) បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2008
ទី 6: ក្រុមហ៊ុន អិមភីក អេស៊ីអិមស៊ី (កម្ពុជា) បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2010
ទី 7: ក្រុមហ៊ុន អិមអធី រ៉ាប់ប៊ឺរ ផ្លានថេសិន បានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 26 ខែសីហា ឆ្នាំ 2010
ទី 8: ក្រុមហ៊ុន ឃីងឌឹមហ្រ្វ៊ូត អ៊ីនធើណេសិនណល