ក្រុមហ៊ុន ឃីងដឹម ហ្រ្វ៊ូត អ៊ិនធើណេសិនណល

KINGDOM FRUITS INTERNATIONAL CO.,LTD.

ក្រុមហ៊ុន ឃីងដឹម ហ្រ្វ៊ូត អ៊ិនធើណេសិនណល

     ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសក្នុងការកែឆ្នៃផលិតផលផ្លែឈើដ៏ទំនើប ឃីងឌឹម ហ្រ្វូត សហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិ ដើម្បីធានាថាផលិតផលផ្លែឈើកម្ពុជាដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក សុទ្ធតែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងសុវត្ថិភាព។

▪   ជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនរវាង MRG និងក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលផ្លែឈើរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី
▪   ក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសដែលនាំចេញស្វាយទៅកាន់ប្រទេសចិន
▪   នៅឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុនបានកំណត់គោលដៅនាំចេញចំនួន ៧.០០០តោនក្នុងមួយឆ្នាំ
▪   មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងកសិករ ដើម្បីធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការជានិរន្ត
▪   កំណត់តម្លៃនៃការទិញសម្រាប់កសិករទាំងអស់ រៀងរាល់រដូវ

សំណុំរូបភាព